Bij ons op school hebben we een actieve ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). 

Heeft u vragen, opmerkingen of bespreekpunten kunt u mailen naar:
or@maertenvandenvelde.nl
mr@maertenvandenvelde.nl

Kijk bij de juiste pagina voor meer informatie.