Geen wachtlijsten, maar toch tijdig inschrijven.

In Stompwijk verkeren we in de luxe positie dat er geen wachtlijsten zijn. Immers: de Maerten van den Velde School is de enige school en moet daarom altijd plaats bieden aan alle kinderen uit Stompwijk. Het nadeel is dat ouders hun kind(eren) soms laat aanmelden. Voor de school is dit lastig omdat de besprekingen met het schoolbestuur over de begroting van het nieuwe schooljaar al ruim voor de start van dat schooljaar plaats vinden. Het is daarbij van belang goed te weten hoeveel leerlingen er in dat schooljaar zijn. Dat maakt onze positie bij de besprekingen een stuk steviger.

Heeft u een kind die dit of volgend jaar 4 wordt en wilt u hem of haar inschrijven op de Maerten van den Veldeschool, dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met 071-5801667 of een mail te sturen naar info@maertenvandenvelde.nl.
Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over ons onderwijs en kunt u tijdens een rondleiding de sfeer van onze school proeven. Om dit laatste zo goed mogelijk te kunnen laten ervaren plannen wij de gesprekken in principe altijd onderschooltijd in. Uw kind mag natuurlijk meekomen bij dit gesprek, maar dit moet niet. 

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij ons op school, stuurt u de aanmeldingsformulieren op, brengt u deze langs bij de directie of mailt u deze naar info@maertenvandenvelde.nl.

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen gaan we hiermee aan de slag. U ontvangt van ons altijd een bevestinging van de inschrijving. 

En dan...

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, ontvangt u van ons ongeveer een twee maanden van te voren een kaartje waarop informatie staat in welke groep uw kind komt en de uitnodiging om wenmomenten af te spreken. Op de dag dat het kind 4 jaar wordt, mag het naar school, maar is nog niet leerplichtig. We denken dat het goed is voor de ontwikkeling van het kind als het zo snel mogelijk hele dagen naar school gaat, maar we houden natuurlijk rekening met wat uw kind aan kan. 
Indien een kind in de laatste twee weken vóór de zomervakantie 4 jaar wordt, wordt het kind pas toegelaten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Dit geldt ook voor kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden. Voor deze kinderen komen de  wenmomenten te vervallen. Uw kind kan dan komen wennen op de laatste woensdag voor de zomervakantie in de nieuwe groep en met de nieuwe leerkracht.

Wanneer uw kind ongeveer 3 weken bij ons op school zit, willen wij graag een informatief gesprek met u voeren over de eerste indrukken die wij van uw kind hebben en die u van de school heeft.

De school gaat er in principe vanuit dat de kinderen (die instromen in de kleutergroepen) zindelijk zijn. Natuurlijk helpen de leerkrachten de kinderen wel altijd in geval van ‘een ongelukje’.

Aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere basisschool onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we, omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Bij aanmelding van een leerling die al op een andere school zit, geldt:  Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordeleen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouders/verzorgerd geen toestemming geven voor het opvragen van informatie bij de vorige school of voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school. 


Het inschrijfformulier:

Inschrijfformulier (Vul ook het toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens in!)
Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens


Aannamebeleid Panta Rhei

Aansluitend rooster:
 

Wij werken met een aansluitend rooster van 8.45 uur -14.45 uur. U maakt zelf de keus voor thuis eten of op school eten (4 dagen in de week). U kunt geen losse overblijfdag afnemen. Hier vindt u informatie over het aanmelden.