Geen wachtlijsten, maar toch tijdig inschrijven.

In Stompwijk verkeren we in de luxe positie dat er geen wachtlijsten zijn. Immers: de Maerten van den Velde School is de enige school en moet daarom altijd plaats bieden aan alle kinderen uit Stompwijk. Het nadeel is dat ouders hun kind(eren) soms laat aanmelden. Voor de school is dit lastig omdat de besprekingen met het schoolbestuur over de begroting van het nieuwe schooljaar al ruim voor de start van dat schooljaar plaats vinden. Het is daarbij van belang goed te weten hoeveel leerlingen er in dat schooljaar zijn. Dat maakt onze positie bij de besprekingen een stuk steviger.
Heeft u een zoon of dochter die dit of volgend jaar 4 wordt en wilt u hem of haar inschrijven op de Maerten van den Veldeschool, dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Wij stellen er prijs op om, voorafgaand aan de inschrijving, een kennismakingsgesprek te hebben met u als ouder. Met name geldt dit voor "nieuwe" ouders. We willen u graag leren kennen en laten zien waar wij als school voor staan. Een afspraak hiervoor kunt u maken met de directie van de school via tel. 071-5801667.

Bij aanmelding van een leerling die al op een andere school zit, geldt: wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Het inschrijfformulier vindt u hieronder:
Inschrijfformulier (Vul ook het toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens in!)
Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens
Aannamebeleid Panta Rhei

Wij werken met een aansluitend rooster, u maakt zelf de keus voor thuis eten of op school eten (4 dagen in de week). U kunt geen losse overblijfdag afnemen. Hier vindt u informatie over het aanmelden.