Schooltijden

                     Ochtend           Middag

  Maandag       8:45-12:00 uur   13:00-15:15 uur

  Dinsdag         8:45-12:00 uur   13:00-15:15 uur

  Woensdag   8:45-12:30 uur  

  Donderdag    8:45-12:00 uur   13:00-15:15 uur

  Vrijdag           8:45-12:00 uur   13:00-15:15 uur

De deur gaat altijd open om 8.30 uur en om 13.00 uur

Schoolvakanties 

2021-2022

Eerste schooldag: 30 augustus 2021 

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede vrijdag: 15 april 2022 
Pasen: 17 en 18 april 2022 
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022    

Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022                                             

Pinksteren: 5 juni en 6 juni                                      

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 


Studiedagen
13 september 2021
18 februari 2022
16 maart 2022
7 juni 2022 (dinsdag na Pinksteren)

Extra vrije middagen
15 oktober 2021 - middag
3 december 2021- middag
24 december 2021- middag
25 februari 2022 - hele dag
22 april 2022- middag
8 juli 2022- middag

Overige belangrijke data:
Startgesprekken: week van 20 september 2021
Schoolfotograaf: 22 september 2021
Kinderboekenweek: 4 t/m 15 oktober 2021

Kamp groep 8: 6, 7 en 8 oktober 2021
Ouder/kind gesprekken: week van 8 november 2021
Rapport groep 2: 22 november 2021
Sinterklaas: 3 december 2021
Kerstviering: 23 december 2021
Oudergesprekken groep 1: week van 7 februari 2022
Eerste rapport groep 3 t/m 8: 7 maart 2022
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8: week van 14 maart 2022
Paarviering: 14 april 2022
Sportdag: 21 april 2022
Rapport oudste kleuters: 20 juni 2022
Oudergesprekken groep 2: week van 27 juni 2021
Tweede rapport groep 3 t/m 8: 1 juli 2022
Musical groep 8: 4 juli 2022
Wisselmoment: 6 juli 2022
Laatste schooldag: 8 juli 2022