Schooltijden                  

  Maandag       8:45-14.45 uur   

  Dinsdag         8:45-14.45 uur   

  Woensdag   8:45-12:30 uur  

  Donderdag    8:45-14.45 uur   

  Vrijdag           8:45-14.45 uur  

De deur gaat altijd open om 8.30 uur. 

Wij werken met een aansluitend rooster. U kunt als ouder kiezen
-Of uw zoon/dochter eet thuis.
-Of u neemt 'overblijf' af voor 4 dagen in de week.

De tijden van de pauze zijn als volgt: 

12.00 – 12.45 uur : Groep 1/2, 4/5 en 8. Zij spelen eerst buiten en eten daarna in de klas. 
12.15 – 13.00 uur: Groep 5/6 , 3 en 7. Zij eten eerst in de klas en spelen daarna buiten. 

Schoolvakanties 

2022-2023

Eerste schooldag: 22 augustus 2022 
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede vrijdag: 7 april 2023 
Pasen: 9 en 10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023                                      
Pinksteren: 28 en 29 mei 2023                           
Zomervakantie: 10 juli t/m 19 augustus 2023 

Studiedagen
3 oktober
24 februari 2023
30 mei 2023

Extra vrije middagen
21 oktober 2022
5 december 2022
23 december 2022
21 april 2023
7 juli 2023

Overige belangrijke data:
Startgesprekken groep 3 t/m 8: week van 5 september 2022
Inloopmoment kleuters: 5 september 2022
Schoolfotograaf: 14 september 2022
Kamp groep 8: 21, 22, 23 september 2022
Kinderboekenweek: 5 t/m 14 oktober 2022
Rapport groep 2: 14 november 2022

Oudergesprekken: week van 21 november 2022
Sinterklaas: 5 december 2022
Kerstviering: 22 december 2022
Oudergesprekken groep 1: week van 6 februari 2023
Eerste rapport groep 3 t/m 8: 20 februari 2023
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8: week van 6 maart 2023
Paarviering: 6 april 2023
Sportdag: 21 april 2023
Rapport oudste kleuters: 19 juni 2023
Oudergesprekken groep 2: week van 26 juni 2023
Tweede rapport groep 3 t/m 8: 30 juni 2023
Musical groep 8: 3 juli 2023
Wisselmoment: 5 juli 2023
Laatste schooldag: 7 juli 2023

2023-2024

Eerste schooldag: 21 augustus 2023
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023 
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag: 29 maart 2024 
Pasen: 31 maart en 1 april 2024 
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024                                      
Pinksteren: 19 en 20 mei 2024                          
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024