De medezeggenschapsraad (contactorgaan voor ouders aangaande algemene zaken die met de school te maken hebben) is een officieel orgaan dat is samengesteld uit leden van het team en de ouders.

 

De M.R. kan over alle zaken die met de school te maken hebben voorstellen doen. Zij heeft op bepaalde onderwerpen ook advies- of instemmingsrecht, geregeld in de Wet op de Medezeggenschap. Deze wet heeft vorm gekregen in het medezeggenschapsreglement. Voor inzage van dit reglement kunt u zich tot de voorzitter van de medezeggenschapsraad wenden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
Lisanne Hogervorst (Ouder, voorzitter)
Iris Mooijman – v.d. Lubbe (Ouder, lid) 
Vincent de Vrind (Ouder, lid)
Conny Hilgersom (Leerkracht, lid)
Ivonne van der Zon (Leerkracht, lid)
Laura Eversdijk (Leerkracht, lid)


Hieronder vindt u de notulen van recente MR vergaderingen:
Schooljaar 2023-2024
Planning vergaderingen
Notulen Oktober 2023

Schooljaar 2022-2023

Planning vergaderingen  
Notulen oktober 2022
Notulen extra bijeenkomst MR 30 november 2022
Notulen december 2022
Notulen februari 2023
Notulen april 2023
Notulen juni 2023

Schooljaar 2021-2022
Notulen december 2021
Notulen februari 2022
Notulen juni 2022

Contact: mr@maertenvandenvelde.nl