De medezeggenschapsraad (contactorgaan voor ouders aangaande algemene zaken die met de school te maken hebben) is een officieel orgaan dat is samengesteld uit leden van het team en de ouders.

De M.R. kan over alle zaken die met de school te maken hebben voorstellen doen. Zij heeft ook advies- en instemmingsrecht, geregeld in de Wet op de Medezeggenschap. Deze wet heeft vorm gekregen in het medezeggenschapsreglement. Voor inzage van dit reglement kunt u zich tot de voorzitter van de medezeggenschapsraad wenden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Lennert Luiten (Ouder, voorzitter)
Margriet Rotteveel (Ouder, lid)
Mariska van der Meer (Ouder, lid)
Marloes van Bohemen (Ouder, lid)
Annet Cenijn (Leerkracht, lid)
Marjon Kusse (Intern begeleider, lid)
Ivonne van der Zon (Leerkracht, lid)


Notulen MR vergadering 27 januari 2020
Notulen MR vergadering 18 juni 2019
Notulen MR vergadering 28 mei 2018
Notulen MR vergadering 18 januari 2018
Notulen MR vergadering 13 november 2017
Notulen MR vergadering 29 september 2017