De medezeggenschapsraad (contactorgaan voor ouders aangaande algemene zaken die met de school te maken hebben) is een officieel orgaan dat is samengesteld uit leden van het team en de ouders.

De M.R. kan over alle zaken die met de school te maken hebben voorstellen doen. Zij heeft ook advies- en instemmingsrecht, geregeld in de Wet op de Medezeggenschap. Deze wet heeft vorm gekregen in het medezeggenschapsreglement. Voor inzage van dit reglement kunt u zich tot de voorzitter van de medezeggenschapsraad wenden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Mariska van der Meer (Ouder, voorzitter)
Margriet Rotteveel (Ouder, lid)
Patricia van Santen (Ouder, lid)
Conny Hilgersom (Leerkracht, lid)
Marjon Kusse (Intern begeleider, lid)
Ivonne van der Zon (Leerkracht, lid)