Ziekmelding


Als uw kind door ziekte of andere redenen de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. De melding kunt u doen door te bellen naar school. Graag voor 8.30 uur.


Is er een reden vooraf bekend waarom uw zoon/dochter niet naar school kan komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk laten weten aan de leerkracht. Dit kan door een berichtje te sturen via Social Schools. Het liefst aan de leerkracht van die dag of aan beide leerkrachten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tandarts- of ziekenhuisbezoek. Het liefst zien wij natuurlijk dat deze bezoekjes buiten schooltijd plaats vinden.