Verlof


Vanaf hun 5e verjaardag zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Dit betekent dat zij vanaf dat moment slechts vrij hebben gedurende de schoolvakanties. In totaal zijn dat per schooljaar zo'n 12 weken.
Over het algemeen is dit ruim voldoende om minstens één keer per jaar met het gezin op vakantie te gaan.
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om extra verlof aan te vragen. Op school zijn verlofformulieren beschikbaar, u kunt deze ook downloaden, onderaan deze pagina. 
Voor het verlenen van verlof is door de overheid een aantal spelregels opgesteld. 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:
  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een begrafenis.
Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de school dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? Ook dan moeten de leerling en ouders het schoolhoofd van te voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven.

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen.

regels verlof buiten schoolvakantie

Formulieren