Stichting Kinderopvang Zoeterwoude verzorgt en is verantwoordelijk voor het overblijven op de Maerten van den Velde. Een of twee pedagogisch medewerkers van SKZ, samen met vrijwillige overblijfkrachten, begeleiden tussen de middag de kinderen.

In overleg met de MR van de school is er een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de omgang tussen de overblijfkrachten en de kinderen. Ook is er een protocol wat te doen bij pesten, wat te doen als we een kind missen en een gedragscode voor ongewenst gedrag bij de tussenschoolse opvang. De vrijwillige overblijfkrachten staan onder begeleiding van SKZ.

Als u uw kind wilt laten overblijven dan kunt u het inschrijfformulier invullen dat hieronder is te vinden. En anders kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met SKZ op 071-5808010. Wanneer er vragen en of klachten zijn ten aanzien van het overblijven dan kunt u contact opnemen met clustermanager Vivian Kraak.

De overblijf in Stompwijk is bereikbaar op 06-44823258 . U kunt dat nummer bellen of sms-en met specifieke vragen of om extra dagen op de overblijf door te geven.