De oudervereniging wil de samenwerking bevorderen tussen ouders en groepsleerkrachten. Deze samenwerking moet het onderwijs en de vorming van de leerlingen bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, tevens ouderraad, wordt gekozen op de eerste algemene ledenvergadering na de aanvang van elk nieuw schooljaar. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad gevraagd en/of ongevraagd adviseren. Er zijn heel wat activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is. De oudervereniging werkt met een aantal werkgroepen, waarvan de contactpersonen regelmatig bij elkaar komen om de zaken door te praten.

Als school hebben wij een actieve ouderraad, die jaar in jaar uit klaar staat voor het organiseren van allerlei activiteiten en feesten.
Het moge duidelijk zijn dat we hier heel blij mee zijn. De ouderraad bestaat dit jaar uit:

- Kim Waaijer (voorzitter)

- Anneke van Marwijk (secretaris)

- Marije Disseldorp (penningmeester)

- Angelique Hoeijen

- Anneke Gorter

- Elly van Rijn

- Ilse Hilgersom

- Margriet Rotteveel-Loomans

- Marieke Moes.

- Marion Hendriks

- Marloes Bolleboom

- Natalie van Santen

- Noëlle vd Salm

- Patricia van Santen