De oudervereniging wil de samenwerking bevorderen tussen ouders en groepsleerkrachten. Deze samenwerking moet het onderwijs en de vorming van de leerlingen bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, tevens ouderraad, wordt gekozen op de eerste algemene ledenvergadering na de aanvang van elk nieuw schooljaar. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad gevraagd en/of ongevraagd adviseren. Er zijn heel wat activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is. De oudervereniging werkt met een aantal werkgroepen, waarvan de contactpersonen regelmatig bij elkaar komen om de zaken door te praten.

Leden:

Kim Waaijer (voorzitter)
Marjolein vd Velden (penningmeester)
Anneke van Marwijk- Gorter
Anneke van Marwijk
Marloes Bolleboom
Annemieke Loomans
Marion Hendriks
Natalie van Santen
Yvonne Knebel
Wendy Koot
Frances Soonius