De oudervereniging wil de samenwerking bevorderen tussen ouders en groepsleerkrachten. Deze samenwerking moet het onderwijs en de vorming van de leerlingen bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, tevens ouderraad, wordt gekozen op de eerste algemene ledenvergadering na de aanvang van elk nieuw schooljaar. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad gevraagd en/of ongevraagd adviseren. Er zijn heel wat activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is. De oudervereniging werkt met een aantal werkgroepen, waarvan de contactpersonen regelmatig bij elkaar komen om de zaken door te praten.

Bestuursleden:

Voorzitter:
Frances Soonius
V. Raephorststraat 13
2266 HV Stompwijk
Tel: 0681463310
fssoonius@kpnmail.nl

Penningmeester:
Marjolein van der Velden
Ondermeerweg 53
2266 HZ Stompwijk
Tel: 06-18568801
lowieenmarjolein@telfort.nl

Secretaris:
Wendy Kester
V. Merodestraat 5
2266 JX Stompwijk
Tel: 0642319194
mnkester@ziggo.nl