De oudervereniging wil de samenwerking bevorderen tussen ouders en groepsleerkrachten. Deze samenwerking moet het onderwijs en de vorming van de leerlingen bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, tevens ouderraad, wordt gekozen op de eerste algemene ledenvergadering na de aanvang van elk nieuw schooljaar. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad gevraagd en/of ongevraagd adviseren. Er zijn heel wat activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is. De oudervereniging werkt met een aantal werkgroepen, waarvan de contactpersonen regelmatig bij elkaar komen om de zaken door te praten.

Als school hebben wij een actieve ouderraad, die jaar in jaar uit klaar staat voor het organiseren van allerlei activiteiten en feesten.
Het moge duidelijk zijn dat we hier heel blij mee zijn. De ouderraad bestaat dit jaar uit:
• Kim Waaijer (voorzitter)
• Marije Disseldorp (penningmeester)
• Anneke Gorter
• Anneke van Marwijk
• Marloes Bolleboom
• Elly van Rijn
• Marion Hendriks
• Natalie van Santen
• Margriet Rotteveel-Loomans
• Angelique Hoeijen
• Marjolein vd Velden
• Noëlle vd Salm