De buitenschoolse opvang voor de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude.
Buitenschoolse opvangBuitenschoolse opvang de Huifkar, van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude


SKZ houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met vele vormen van kinderopvang in Zoeterwoude en Stompwijk. SKZ biedt opvang aan en bevordert de ontwikkeling van kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige pedagogische begeleiding.
SKZ biedt de volgende mogelijkheden van kinderopvang in Stompwijk:
* Peuteropvang (2-4jr)
* BSO (4+), waaronder:

  • Voorschoolse opvang (locatie BSO de Huifkar)
  • Tussenschoolse opvang (locatie Maerten van den Velde)
  • Naschoolse opvang (locatie BSO de Huifkar)

* Dagopvang (hele en halve) (0-4jr) op de locatie in Zoeterwoude Dorp
De informatie vindt u ook op onze website: www.kinderopvangzoeterwoude.nl/locaties/de-huifkar 

Bereikbaarheid 
BSO de Huifkar is open op maandag, dinsdag en donderdag.
Adres: Van Santhorststraat 1, 2266 HT Stompwijk
Telefoon: 071-5801242 of 06-42379080
E-mail: huifkar@kinderopvangzoeterwoude.nl

Het kantoor van SKZ is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Adres: Westeindseweg 1d 2381 EA Zoeterwoude
Telefoon: 071-5808010
E-mail: skz@kinderopvangzoeterwoude.nl

De pedagogische visie en doelstelling van SKZ 
Het is belangrijk dat een kind uitgroeit tot een mens die zelf keuzes kan maken, die een eigen mening heeft en die op kan komen voor zichzelf. Het is belangrijk dat een kind zijn gevoelens kan uiten, eerlijk is en respect heeft voor zichzelf en voor anderen.

Op basis van deze visie streven wij de volgende algemene pedagogische doelstelling na:

Aan de kinderen de mogelijkheid bieden om zich individueel en in groepsverband, in alle aspecten van hun ontwikkeling te ontplooien, onder deskundige begeleiding en ondersteuning, in een warme, veilige omgeving die speciaal voor hen is ingericht.

Deze doelstelling wordt dagelijks in de vier opvoedingsdoelen uit het Convenant Kinderopvang door de leidsters vertaald naar:

A. Emotionele veiligheid
B. Persoonlijke competenties
C. Sociale competenties
D. Waarden en Normen

Sluitingsdagen 
BSO de Huifkar houdt de vakantiedagen aan van de Maerten van den Velde. Op de nationale feestdagen is de BSO gesloten. Andere dagen vallen onder de vakantieopvang van de BSO.

Inschrijven, plaatsen en opzeggen 
Informatie over de Huifkar en de inschrijving kunnen op de site van SKZ gevonden en gedaan worden: www.kinderopvangzoeterwoude.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 071- 5808010. Diana Kaspers is onze plaatsingsmedewerker, met haar zult u de inschrijving doorlopen.

Er kan worden ingeschreven voor één of meerdere dagen per week. We zijn open op maandag, dinsdag en donderdag. Na ontvangst van het inschrijfformulier en inschrijfgeld ad € 7,50 wordt u geplaatst op de wachtlijst. U ontvangt een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.

Plaatsing
De plaatsing hang af van:
* de datum van inschrijving
* de voorkeur voor dagdelen
* de eventuele wachtlijst
* broertjes en zusjes die al bij de BSO zijn ingeschreven
Bij de plaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur van dagdelen en de gewenste ingangsdatum. Ongeveer 2 maanden voor de plaatsingsdatum ontvangt u een oproep. Wanneer u (nog) geen gebruik wenst te maken van het aanbod, blijft u op de wachtlijst staan. Dit kan wel tot gevolg hebben, dat u wat langer moet wachten op een nieuw aanbod, vooral als er op dat moment weinig verloop in de groep van uw keuze is.
De startdatum van een plaats is de 1e of de 16e van de maand. U wordt vooraf aan de plaatsing uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt plaatsingsgegevens formulier ingevuld. Tevens wordt het gesprek gebruikt om elkaar te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind. Daarnaast ontvangt u de huisregels van de BSO en worden er afspraken gemaakt over de wenperiode.

Opzeggen
De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Opzeggen is zowel per 1e als per 15e van de maand mogelijk. Ouder(s) / verzorger(s) dienen schriftelijk of per mail op te zeggen.

De afdeling Planning en Plaatsing is bereikbaar van maandag tot en met donderdag vanaf 9.00 uur.
Telefoon: 071-5808010
E-mail: dkaspers@kinderopvangzoeterwoude.nl