Agenda


Hieronder vindt u onze jaarkalender. Klik HIER voor een overzicht van alle belangrijke data dit schooljaar (of kijk in de lijst hieronder)

Belangrijke data schooljaar 2020-2021
Eerste schooldag: 31 augustus 2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
Pasen: 4 en 5 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 23 mei en 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen  
14 september 2020
19 februari 2021 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
10 maart 2021

25 mei 2021 (dinsdag na Pinksteren)

Extra vrije middagdagen
16 oktober 2020
4 december 2020
18 december 2020
23 april 2021
16 juli 2021

Overige belangrijke data:
Startgesprekken: week van 21 september 2020
Schoolfotograaf: 30 september 2020
Kinderboekenweek: 28 september t/m 2 oktober 2020
Kamp groep 8: 7, 8 en 9 oktober 2020
Ouder/kind gesprekken: week van 9 november 2020
Rapport groep 2: 23 november 2020
Sinterklaas: 4 december 2020
Kerstviering: 17 december 2020
Oudergesprekken groep 1: week van 8 februari 2021
Eerste rapport groep 3 t/m 8: 8 maart 2021 > wordt 12 april 2021
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8: week van 15 maart 2021 > wordt week van 19 april 2021
Paasviering: 1 april 2021
Sportdag: 16 april 2021
Rapport oudste kleuters: 21 juni 2021
Oudergesprekken gr. 2: week van 28 juni 2021
Tweede rapport groep 3 t/m 8: 12 juli 2021
Musical: 12 juli 2021
Wisselochtend: 14 juli 2021

Rapport oudste kleuters

Startdatum/tijd:
maandag 21 juni 2021
Einddatum/tijd
maandag 21 juni 2021
Omschrijving:
De oudste kleuters krijgen hun rapport.