Agenda


Hieronder vindt u onze jaarkalender. Klik HIER voor een overzicht van alle belangrijke data dit schooljaar (of kijk in de lijst hieronder)

Belangrijke data schooljaar 2019-2020

Vakanties
Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
Pasen 12 en 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

Extra vrije dagen
kinderen ‘s middags vrij 18 oktober 2019
kinderen ’s middags vrij 5 december 2019
kinderen ‘s middags vrij 20 december 2019
kinderen hele dag vrij 21 februari 2020
kinderen ‘s middags vrij 24 april 2020
kinderen ‘s middags vrij 17 juli 2020

Studiedagen kinderen de hele dag vrij
6 december 2019
2 maart 2020
20 mei 2020

Overige belangrijke data:
Eerste schooldag: 2 september 2019
Schoolfotograaf: 27 sept. 2019
Startgesprekken: week van 16 september 2019
Kinderboekenweek: 2 t/m 9 oktober 2019
Kamp groep 8: 9 t/m 11 oktober 2019
Eerste rapport: 18 november 2019
Oudergesprekken: week van 25 november 2019
Sinterklaas: 5 december 2019
Kerstviering: 19 december 2019
Oudergesprekken groep 1: week van 10 februari 2020
Tweede rapport: 30 maart 2020
Oudergesprekken: week van 6 april 2020
Paasviering: 9 april 2020
Sportdag: 17april 2020
Rapport oudste kleuters: 22 juni 2020
Oudergesprekken gr. 2: week van 29 juni 2020
Derde rapport: 13 juli 2020
Musical groep 8: 13 juli 2020
Wisselochtend: 15 juli 2020
Laatste schooldag: 17 juli 2020

Zomervakantei

Startdatum/tijd:
maandag 20 juli 2020 00:00
Einddatum/tijd
vrijdag 28 augustus 2020 00:00
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe