De juf van groep 8 is Jolijne Vermeij. Wilt u contact met de juf? Bel ons dan (071-5801667) of stuur een mail: 

jvermeij@maertenvandenvelde.nl