De juf van groep 5 is Mélisande van Wigcheren. Wilt u contact met de juf? Bel ons dan (071-5801667) of stuur een mail: 

mvanwigcheren@maertenvandenvelde.nl